DvD registraties van Denkcafé: Het volk bestaat niet over personendemocratie met Dick Pels, Kay van de Linde en Paul Frissen op 19 oktober 2010. De politieke elite in Nederland is in verwarring! Sinds de Fortuyn revolte en opkomst van de SP kent het politieke landschap een sterke populistische stroming die zich af- zet tegen de heersende consensus en elite. Een stroming die sterk rust op de persoonlijkheid van een politiek leider of deze nu Fortuyn, Marijnissen, Verdonk of Wilders heet. Wat echt nieuw is dat de populistische stroming een serieuze machtsfactor is geworden...

 

Archief